Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 424
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 22
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 64
4 06 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 1
5 07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 1
6 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 138
7 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 6
8 10 Βιομηχανία τροφίμων 555
9 11 Ποτοποιία 43
10 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 1
11 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 60
12 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 65
13 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 11
14 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 108
15 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 24
16 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 153
17 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 2
18 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 37
19 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 3
20 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 36
21 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 223
22 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 19
23 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 365
24 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 19
25 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 15
26 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 91
27 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 9
28 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 15
29 31 Κατασκευή επίπλων 166
30 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 86
31 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 218
32 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 198
33 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 3
34 37 Επεξεργασία λυμάτων 12
35 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 98
36 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 4
37 41 Κατασκευές κτιρίων 586
38 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 215
39 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 1.570
40 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 1.739
41 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 5.655
42 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 10.056
43 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 264
44 50 Πλωτές μεταφορές 24
45 51 Αεροπορικές μεταφορές 1
46 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 238
47 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 53
48 55 Καταλύματα 1.003
49 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 3.177
50 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 88
51 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 26
52 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 50
53 61 Τηλεπικοινωνίες 115
54 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 289
55 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 118
56 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 32
57 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 81
58 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 381
59 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 327
60 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 294
61 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 314
62 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 383
63 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 33
64 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 168
65 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 172
66 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 4
67 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 260
68 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 11
69 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 163
70 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 59
71 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 180
72 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 251
73 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 17
74 85 Εκπαίδευση 397
75 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 84
76 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 1
77 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 12
78 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 98
79 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 3
80 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 124
81 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 222
82 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 3
83 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 303
84 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 524
85 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 1
e-Επιμελητήριο 1.0.2.111
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ