Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 136
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 8
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 30
4 06 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 1
5 07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 1
6 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 117
7 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 6
8 10 Βιομηχανία τροφίμων 279
9 11 Ποτοποιία 36
10 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 1
11 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 15
12 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 24
13 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 1
14 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 21
15 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 9
16 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 32
17 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 2
18 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 34
19 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 3
20 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 22
21 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 138
22 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 9
23 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 62
24 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 10
25 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 4
26 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 40
27 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 3
28 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 6
29 31 Κατασκευή επίπλων 37
30 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 23
31 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 81
32 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 132
33 37 Επεξεργασία λυμάτων 3
34 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 66
35 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 2
36 41 Κατασκευές κτιρίων 308
37 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 157
38 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 232
39 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 527
40 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 2.249
41 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 2.005
42 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 96
43 50 Πλωτές μεταφορές 9
44 51 Αεροπορικές μεταφορές 1
45 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 133
46 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 18
47 55 Καταλύματα 179
48 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 445
49 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 29
50 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 6
51 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 19
52 61 Τηλεπικοινωνίες 27
53 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 101
54 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 32
55 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 23
56 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 29
57 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 76
58 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 203
59 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 49
60 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 138
61 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 190
62 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 20
63 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 42
64 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 20
65 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 115
66 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 5
67 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 82
68 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 15
69 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 60
70 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 81
71 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 5
72 85 Εκπαίδευση 175
73 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 38
74 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 4
75 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 13
76 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 1
77 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 18
78 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 79
79 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 3
80 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 33
81 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 52
82 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 1
e-Επιμελητήριο 1.0.2.111
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ